header

 

Om Partner Line AS

Adresse:
Gravfossveien 1, 3360 Geithus.

Stiftet:
Partner Line AS, 912623467MVA er stiftet 15.10.2013 og er et videreført selskap fra Modum BassengConsult som ble stiftet 28.11.2002 og senere Partnerline AS.

Marked:
Partnerline leverer både til det private og offentlige markedet med hovedtyngde på det private marked.

Erfaring:
Eiere og ansatte har årelang og bred erfaring fra bassengmarkedet, varmepumpebransjen, bygg og anlegg, logistikk, kommunikasjon, teknikk, markedsføring, samarbeide, bedriftsadministrasjon, økonomi og næringsvirksomhet.

Trygg Bassenghandel:
PartnerLine AS er medlem av Trygg Bassenghandel som er en interesse organisasjon for private svømmebasseng i Norge. Organisasjonens intensjon er å sørge for at kunder får faglig god oppfølging, sannferdig og riktig rådføring, medlemmer utøver en seriøs forretningspraksis, produktspesifikasjoner er reelle og alle lover og forskrifter blir fulgt. Les mer om Trygg Bassenghandel her !

Eierforhold:
Partnerline er et 100% norsk familie eiet selskap med følgende eiere: Roy Paulsen og Eva Ranheim.

Aksekapital:
NOK 210.000,-

Styre:
Roy Paulsen, styreleder
Eva Ranheim, varamedlem

Regnskapsfører:
Modum Regnskap og Data AS
3370 Vikersund

Revisor:
Lundes Revisjonskontor I DA
Wergelandsveien 7
0167 OSLO

Link til regnskapstall