Kundeservice: Åpningstider - Man. - fre 09.00 - 16.30
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-
Kundeservice: Åpningstider - Man. - fre 09.00 - 16.30 | Tlf - 48 10 44 44 | Gravfossveien 1, 3360 Geithus

Bassengveileder

Fargevalg av bassengets innvendige overflater

Farge på bassengets innvendige bekledning bør velges ut i fra estetikk, bruksforhold og personlig smak.
Det er viktig å understreke at ett hvitt basseng gir turkis (lyst grønn-blått) eller lyseblått vann når det er riktig vannbehandlet grunnet mengden, kjemibehandlingen og dagslysets innvirkning. Du må ikke nødvendigvis velge ett blått basseng for å få blått vann.
Ett lyseblått basseng gir noe mørkere blå farge og ett helblått basseng gir en dyp blå farge.
Ett beige eller sandfarget basseng gir turkis farge.
Granitt farger gir mer effekt lik det man har i fjorder og sjøer.
pH verdi, klor verdi og innhold av humus etc. vil også påvirke fargen.


Skimmer, overløpsrenner og usynlig ende (Vanishing edge)

Skimmer basseng
De fleste private basseng bygges med skimmer. Dette er en 20-50 cm bred luke montert inn i veggen i vannoverflaten. Vannet skal gå ca 1/2 - 2/3 opp på luken.
Dette gjør at vannstanden blir ca 10 cm mindre enn bassengets totale dybde eller høyde. Skimmeren sin hensikt er å suge inn vann fra bassenget samt overflate skitt som hår, løv, pollen etc. Dette blir så renset, vannbehandlet og oppvarmet før det returneres tilbake via en eller flere dyser i bassenget.
 

Overløpsrenner

Dersom det velges overløpsrenner rundt deler av eller hele bassenget istedenfor skimmer så vil vannflaten flukte med toppen av bassenget. Dette gir en fantastisk virkning men koster dessverre en del mer i investering og i oppvarming.
Vannet i bassenget renner kontinuerlig ned i overløpsrennene og videre ned i en utjevningstank.
Det må lages eller monteres en utjevningstank som ivaretar overløpsvannet når de badende går i bassenget og tilsvarende så må bassenget etterfylles raskt med vann fra tanken vann når de badende går ut av bassenget. Vannet pumpes fra tanken og inn i renseanlegget hvor det så blir renset, vannbehandlet og oppvarmet før det returneres tilbake via mange dyser i bunn og/eller på vegger.
Utjevningstanken på private basseng dimensjoneres for min. 2000L pr 50m2 bassengoverflate. Utjevningstanken skal plasseres nærmest mulig bassengets dypeste side med naturlig fall ned i tanken via godt dimensjonerte rør.
Her kreves det automatikk og pumper utover den ekstra overløpstanken hvor en slik løsning fort vil fordyre bassengprosjektet med Kr. 100.000,-.
 

Usynlig ende (Vanishing edge)

Usynlig ende eller «vanishing edge» har en eller flere kanter som vannet renner over og nedi i en kum med rist. Vannet renner så inn i en utjevningstank og videre på lik linje som med overløpsrenner.
Dette vil kunne gi noen fantastiske visuelle virkninger hvor man får følelsen av at vannet i bassenget flukter rett ut mot en horisont eller sjø.
Glassfiberbassenger fra Rivierapool som PartneLine forhandler og installerer har mulighet for å leveres ferdig fra fabrikk med en eller flere kanter som usynlig ende.
 

Offentlige basseng og badeanlegg

Offentlige basseng og badeanlegg er pålagt å ha overløpsrenner på min 2/3 av bassengets kanter da dette gir en langt raskere rensing av badevann og overflater.
 

Rent, innbydende og helsesikkert badevann

Badevannet må først renses for fysiske partikler og deretter for bakterier, virus og mikrober.
For private badeanlegg finnes ingen lovfestede retningslinjer men kun noen veiledende regler som man bør forholde seg til.
Offentlige basseng og badeanlegg må forholde seg til et regelverk som er langt mer omfattende med krav som større sirkulasjon, større filter, utskiftning av badevann, hyppige tester og dokumentasjon med mer.
 

Rensesystem og filtrering av badevannet

Ett rensefilter skal sikre at blader, partikler, hår, hudrester og kjemikalierester fortløpende blir filtrert vekk fra badevannet.
Vannet suges inn i skimmer eller via en utjevningstank til pumpen, pumpen presser så vannet igjennom filteret og videre gjennom varmesystemet, elektrolyse og doseringsutstyr før det går tilbake i bassenget via dyser.
Anlegget dimensjoneres slik at alt badevannet sirkulerer gjennom filteret minst 4 ganger volumet til bassenget pr døgn for private badeanlegg.
Det mest vanlige og brukervennlige filtersystemet er en filtertank med ett filtermedie som er fylt 2/3 full med gradert og renset spesialsand eller elektrolytisk behandlet knust glass (Glasspack).
Mindre renseanlegg kan også benytte syntetisk filtermedie som Filterballs som har en levetid på 3 – 5 år. Fordelen med Filterballs er at egenvekten er meget liten og man kan sende 3-4 sekker som en ordinær rimelig pakke med posten. Filterballs er også langt lettere å skifte ut selv enn sand og glasspack. En annen fordel er også filtreringsstørrelsen hvor disse filtrene filtrerer mindre partikler og generer renere vann uten bruk av floknings-midler.
Sanden har en levetid på 3 - 5 år og glasspack har en levetid på 8 - 10 år. Det finnes også noen andre syntetiske filtermedier men disse har kortere levetid, dårligere for miljøet og/eller dyrere i bruk.
Løsningen med filtermedie kontra filterpatroner sikrer bedre rensing over tid og de er enklere å skylle/rense for skitt ved kun å vri på ett håndtak hvor da vannet i filtertanken kjører i motsatt retning i 2-3 minutter. Denne prosessen kalles returskylling eller backwash.
Dette utføres hver 2-3 uke i motsetning til en filterpatron som må tas ut fysisk og renses eller skylles hver uke samt byttes hver 2-måned. Vedlikeholdskostnader og ikke minst arbeidet med dette blir langt bedre med ett filtermedie kontra ett patronfilteranlegg.
 

Kjemisk vannbehandling av badevannet

For å sikre de badende mot virus, mikrober, sykdom og smittefare samt unngå algevekst i bassenget så skal badevannet desinfeksjoneres og behandles med diverse kjemiske eller elektrolytiske løsninger.
Tradisjonelt så er det brukt klor i pulver, tablettform eller flytende som doseres ukentlig etter test og kontroll av badevannet.
I tillegg reguleres pH-verdien og alkaliniteten slik at de badende og kloren har maksimale forhold.
Tradisjonelt er det Norske kommunale nettvannet for surt og må tilsettes pH hever (base).
Bore og brønnvann kan være alkalisk og må tilsettes pH senker (syre).
 

Manuell pH og klorstyring

Tradisjonelt tilsetter de fleste manuelt klor og pH regulerende midler i sitt private basseng.
Dette krever minimum ukentlig oppfølging helst hver 2-3 dag. Man tester vannet med teststrips eller elektroniske testere og justerer tilsetninger ut i fra målte verdier kontra veiledende ønskede verdier.
 

Manuell klorstyring med klormater

En halvautomatisk løsning er å benytte en klormater som rommer mange tabletter (10-15 stk) og som kobles inn via en bypass i renseprosessen før badevannet returneres i bassenget.
Klormateren har ingen måling med regulering, kun en manuell strupekran som man må prøve seg frem til å finne riktig stilling etter noen dager med justering og testing av vannprøver.
pH justering må foregå manuelt.
En manuell klormater koster normalt fra kr. 500,- - 2000,-
 

Automatisk pH og klorstyring

Automatisk pH og klorstyring
Klor og pH-regulering kan gjøres helautomatisk slik at man slipper ukentlig påfylling.
Mange tror at denne løsningen fritar en fra det meste av oppfølging og vedlikehold. Dette er ikke riktig, men man kan utelate oppfølging i lengre perioder hvor man selv følger opp periodevis eller får denne tjenesten levert av PartnerLine eller andre kompetente leverandører.

En helautomatisk løsning kombineres ofte med både klor og pH da disse bør være samstemte for at man skal få ett godt resultat. Det monteres inn en Redox probe for klor og en pH probe for pH målingen på sugesiden. Probene leser kontinuerlig av målte verdier og gir beskjed via styrepanelets innstillinger om det skal tilføres flytende klor eller flytende pH (syre for reduksjon eller base for økning). Prober skal kalibreres helst hver 6 mnd. Kalibreringsvæsken skal ikke være eldre enn 6 mndr. Prober vil ha en forventet levetid på 2-3 år.
Denne automatikken koster normalt fra ca. 20.000,- for private badeanlegg.
 

Manuell klorfri løsning med Aktivt oksygen

I kjemikalieform kan man tilsette aktivt oksygen og algedreper som et alternativ til klor men dette er dobbelt så dyrt å bruke samt at det er helt nødvendig å tilsette algedreper.
Benyttes ofte der hvor klor ikke ønskes og på innendørs private badeanlegg.
 

Saltklorinatorer

Saltklorinatorer er ikke en klorfri løsning som mange tror. Men løsningen forenkler vannbehandlingen av badeanlegget og reduserer innholdet av bundet klor. Bundet klor er det som lukter kraftig (kloraminer) i mange badeanlegg.
Du får da et klart og sunt badevann ved å produsere din egen klor av saltet i badevannet.
Løsningen gir noe mindre irritasjon på hud og øyne sammenlignet med tradisjonell kloring.
Løsningen med saltvann vil kunne ha positiv effekt på badende med hudproblemer som
Psoriasis og lignende.
Man tilsetter salt slik at man har ca. 0.4% saltinnhold i badevannet som er langt mindre enn i sjøen.
Saltet passerer en elektrolysecelle i renseprosessen som genererer klor hvor kloren dannes tilbake til salt når den har gjort jobben sin. Saltet gjenvinnes og dette blir en kontinuerlig prosess hvor man kun tilsetter salt dersom bassenget blir tappet eller returspylt mye. Det kreves 4 kg. Salt per m3 badevann for å oppnå riktig saltnivå, 4 gr. / liter (4000 ppm).
For et 4x8x1.5 m stort basseng som rommer 45m3 så trengs det 180 kg. Salt.
VIKTIG ! Unngå helst bruk av saltklorinator dersom det er rustfrie bassengkomponenter eller pumper av bronse. Disse metaller kan korrodere dersom vannkjemien blir feil. Bruk helst plast- eller titan deler. Alle metalldeler bær jordes godt slik at man får samme spenningspotensiale å unngår uønsket ionisering/korrosjon.
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke automatisk pH ved bruk av saltklorinatorer slik at vannkjemien blir riktig til enhver tid.
Saltklorinatorer uten automatisk klorproduksjon koster fra kr. 12.500,-
Saltklorinatorer med mulighet for å styre klorproduksjonen koster fra kr. 17.090,-
Salklorinatorer med både styring av klorproduksjon (av saltet) og styring av pH koster fra kr. 27.000,-
 

Elektrolyse og bestråling av badevannet

Det er de senere årene kommet både UV, Ozon, Ionisering og kombinasjons-systemer men disse reduserer kun klorbruken opp mot 80%.
UV-desinfeksjon av badevannet
UV bestråling er en kjent metode for å redusere bruk av klor og kjemikalier i badevann.
UV bekjemper godt legionella bakterier og parasitter.
Disse koster fra kr. 7000,- og UV-lampen må byttes ut hvert 2-3 år.
 

ECOsmarte elektrolyse

ECOsmarte er et patentert system som kan gjøre ditt basseng helt kjemikaliefritt.
Det ioniseres kobber ioner som er bakterie og mikrobe drepende hvor det også dannes naturlig oksygen og 4 ufarlige oksydanter som også er desinfiserende samt oksyderer opp døde små organismer, humus og partikler.
Samme system med lavere dosering benyttes også for fiske- og drikke vann i noen land.
Bør installeres med automatisk pH da dette systemet krever god pH balanse som krever noe lavere verdier enn med klor, her 6.8 - 7.0 mens klor krever en pH på 7.2 – 7.6. Vannet er helt ufarlig og drikkbart i mindre mengder.
Merk! Dette er ikke godkjent for offentlige basseng i Norge. Kan kun benyttes ved dispensasjon.
Pris på systemet fra Kr 21.000,- eks pH styring.


Varme i bassenget

Typisk vil badetemperaturen i slutten av Juni, Juli og begynnelsen av August måned kunne komme opp i 24°C uten bruk av tilleggs-varme som med solarcover, solar-lamellcover eller skyvbare bassengtak og overbygg.
Disse løsningene genererer ekstra med energi i bassenget og kan på solfylte dager få temperaturen opp 2-3°C. Men de fleste ønsker seg en jevn og god varme i bassenget så lenge det er i bruk.
Merk også at badevann på 24°C kjennes langt kaldere ut i bassenget enn i fjorden eller sjøen.
 

Elektrisk varmekolbe

Den rimeligste løsningen er å investere i en elektrisk varmekolbe men denne er dyrest å bruke da man ikke har noen gevinst i forhold til hva man forsyner den med strøm. Virkningsgrad, COP = 1.
Dagens varmekolber er kompakte og har all styring og automatikk innebygget så de er langt rimeligere å montere enn tidligere hvor det måtte til eksterne styreskap og sensorer.
Man bør velge en varmekolbe med titan hus og titan element for da er man sikret mot feil vannkjemi og eventuelt saltvannsbassenger. Rustfritt og syrefast stål er ikke bra nok om man skal sikre seg 100%.
Pris på en elektrisk varmekolbe i titan på 9kW er ca. 11.000,- som vil være passende for et basseng på 30 – 45m3.
Typisk driftskostnader på ett 8x4x1.5m basseng vil være ca. kr. 15.000,- for sesongen 1. mai til 30. september. Dette basert på kr. 1,- per kilowatt time inkl. nettleie.
 

Varmepumpe luft-vann

Investerer du i en varmepumpe for basseng med høy virkningsgrad så vil utgiftene dine til drift av oppvarming reduseres med opptil 85%.
Varmepumpen utnytter varmen i luften hvor dette sammen med komprimert lavtkokende kjølemedie gir en gevinst på opp mot 4-7.1 ganger av hva man tilfører energi. En gevinst på 4 ganger benevnes som COP 4 og denne skal refereres til nasjonale forhold som er ved en utetemperatur på 15 °C og en vanntemperatur på 26 °C. Prisbillige og/eller feil markedsførte varmepumper har langt lavere virkningsgrad enn oppgitt da de ofte refereres til 20 eller 25°C utetemperatur.
Investeringen av en varmepumpe kan enkelt forsvares hvor den er tilbakebetalt i løpet av 2-3 sesonger.
 

On/off varmepumper varmepumper.

On/off er de tradisjonelle varmepumpene som er rimeligst å investere i. Kompressor slår seg helt av ved oppnådd temperatur og kobler så inn igjen når temperatur faller under innstilt temperatur + hysterese. De fleste vil være fornøyd med en slik varmepumpe.
Pris på en bra varmepumpe i titan på 8 kW er ca.19.000,- som vil være passende for et basseng på 30 – 45m3.
Typisk driftskostnader på ett 8x4x1.5m basseng vil være ca. kr. 4.000,- for sesongen 1. mai til 30. september. Dette basert på kr. 1,- per kilowatt time inkl. nettleie.
En moderne og miljøbevist teknikk benytter i dag kjølemedie R32 som er langt bedre for miljøet enn kjølemedie R410 og i tillegg gir høyere virkningsgrad.
Gullberg & Jansson har en serie her, P-Serien fra 3.0KW og opptil 8.3KW 


Inverterstyrte varmepumper

Inverterstyrte varmepumper er en dyrere investering men det er den som gir mest tilbake i forhold til behov, driftskostnader og støy.

Kompressor regulerer seg opp og ned etter behov. De har en myk drift og utsettes ikke for hyppige start og stopper hvor levetid og drift blir mer optimale.
De gir også generelt mindre støy enn tradisjonelle on/off varmepumper.
Pris på en bra varmepumpe i titan på 9 kW er ca. 30.000,- som vil være passende for et basseng på 30 – 45m3.
Typisk driftskostnader på ett 8x4x1.5m basseng vil være ca. kr. 3.000,- for sesongen 1. mai til 30. september. Dette basert på kr. 1,- per kilowatt time inkl. nettleie.
En moderne og miljøbevist teknikk benytter i dag kjølemedie R32 som er langt bedre for miljøet enn kjølemedie R410 og i tillegg gir høyere virkningsgrad. 
Gullberg & Jansson har seriene Q-Serien fra 1.0 til 12.1 kW og X-Serien fra 1.6 KW til 20.2 KW 
 

Solarvarme

Dette er normalt ikke forsvarlig økonomisk da investering er meget høy og man må kombinere dette med tilleggs-varme for jevn temperatur i bassenget.
 

Varmeveksler koblet til boligens varmesystem

Har man fra før eller velger å investere en felles varmepumpe for bolig å basseng så kan dette være en smart investering. Ett vannbårent anlegg med en væske-vann varmepumpe kan ofte monteres med en integrert styring for bassengoppvarming. Dersom ikke så må man montere dette separat.
Fordelen er at man slipper en støyende utedel til en bassengvarmepumpe og man kan få en felles styring av bolig og basseng.
Bygger man nytt varmesystem til boligen så skal borehullet økes med 20% grunnet at man belaster energibrønnen hele året å ønsker å unngå mulig permafrost


Lys i bassenget

Vi anbefaler å montere ett eller flere lys i bassenget da dette gir en meget flott virkning på kvelden. Det er også langt hyggeligere å bade i ett opplyst basseng. Normalt leveres enten 300W halogenlamper eller 15-75W LED lamper. LED lamper krever mindre energi enn tradisjonelle halogenlamper hvor transformator også blir mindre.
LED lamper er langt dyrere i investering og kvaliteten ute på markedet er meget varierende.
Man får som regel også her hva man betaler for.
Lysene bør plasseres på den siden av bassenget man normalt oppholder seg mest for å unngå blending.
Har man en utvendig romersk trapp så vil det være meget fint med ett par mindre lys i trappen.
Bassenglys bør kobles via en fotocelle eller astrour og egen bryter. Bryteren benyttes når bassenget tømmes for vann for å unngå at lysene brenner i stykker. Har du et automatisk lamell-cover eller sikkerhetstrekk så kan bassenglysene styres via trekkets rele-funksjoner slik at det kun lyser når trekket er av kombinert med fotocelle eller astrour.
 

Bassengrobot – Vaskerobot

En automatisk bassengrobot er å anbefale da den vil spare deg for mye vedlikehold av bassenget ditt. Plasser vaskeroboten i bassenget 1-2 ganger pr uke og du har alltid rent basseng. Alternativet er manuell støvsuging som kan ta 1-2 timer pr uke. Med en bassengrobot bruker du kun få minutter pr uke.
Det finnes i dag en rekke fabrikanter og modeller på markedet men man bør velge de som har erfaring og har vært på markedet en stund. Sjekk også ut hvor lett det er å rense oppsamlingsposen samt bytte nødvendige hjul og reimer. De rimeligste går på bunn mens de mer avanserte går også i trapper og på vegger.
Priser fra ca Kr. 8000,- på de enkleste modeller og fra ca kr. 17.000,- på de mer avanserte modeller.
 

Vinteropplagring

Nedtapping 100%

Generelt bør man tappe ned alt vannet i bassenget da dette sikrer best mot frost skader under vinteren. Renseanlegg, varmepumpe, motstrømspumpe, doseringsutstyr og rørforbindelser må dreneres tomt for vann. Alle hull som kan trekke inn vann plugges med vinterplugger.
Sikre bassenget mot fall fra barn og dyr med solide vinterplater som monteres på midlertidige planker.
 

Nedtapping 50%

Dersom man har liten tilgang til nytt vann eller grunnforholdene rundt krever det så tappes bassenget ned 40-50 cm helst under dyser og lys Renseanlegg, varmepumpe, motstrømspumpe, doseringsutstyr og rørforbindelser må dreneres tomt for vann. Alle hull som kan trekke inn vann plugges med vinterplugger.
Sikre bassenget mot fall fra barn og dyr med solide vinterplater som monteres på midlertidige planker.
 

Ingen nedtapping

Ønsker man å unngå nedtapping så kan anlegget kjøres i vintermodus mot at man isolerer overflaten med XPS styrofoam, duk eller lamellcover som ordinær sikring.
Har man en flere trinns pumpe så kan pumpe gå på en lav hastighet da kravet til rensing er liten men man må ha en sirkulasjon for å unngå frost.


Vinterplater

Vinterplater er kraftig profilerte plater som legges med en bue omlegg fra langside til langside og festes med plateskruer til underliggende trebjelker hvor de legges motsatt slik at man får 5 cm fall.
Platene er dimensjonert for å tåle normal snømengde, dyr og mennesker.
Typisk vil dette koste for ett 4x8m basseng ca. Kr. 20.000,-
Er bassenget sikret mot drukning med gjerde eller dekket med overbygg så kan bassenget stå åpent
etter alt er drenert og plugget.
 

Innendørs svømmebasseng

Fordelen med ett innendørs basseng vil være muligheten for helårsbruk, men det er flere utfordringer enn ved ett utendørs basseng som vi her skal belyse. Uansett bassengkonstruksjon så er nesten alle problemstillinger de samme.
Det som er viktig å tenke på ved ett innendørs basseng er at hele rommet, bassenget og utstyret skal fungere i er nærmest tropisk klima. Det er høy luftfuktighet kombinert med høy romtemperatur.
Kravet til en god luftavfukter er ekstremt viktig slik at luftfuktigheten kan holdes på ett forsvarlig nivå i rommet.
Temperaturen i rommet bør alltid være 1-2 °C høyere enn vanntemperaturen for å begrense varmetap og høy luftfuktighet.
For å avhjelpe problemet og ikke minst energitapet så bør man ha på en overdekning over bassenget når det ikke er i bruk.
Luftfuktigheten skal være maks. 50-55% på vintertid og maks. 60-65% på sommertid. Luftavfukteren vil avgi flere liter med kondensert vann pr døgn som skal ledes i kloakken. Dersom luftfuktigheten blir for høy så vil det være stor sjanse for at hele rommet vil bli angrepet av mugg og råte hvor mur og treverk vil bli ødelagt over tid.
Metaller i rommet vil raskere korrodere slik som stiger, håndtak, opprullere og øvrige metall-konstruksjoner.
For private innendørs basseng anbefaler vi ikke å benytte klor i vannet som vannbehandling da dette gir en sterk og vemmelig lukt som også kan føre til at utstyr og armering korroderer. Salt i vannet ved bruk av saltklorinator er heller ikke det beste å anbefale da denne løsningen også produserer klor av saltet.
Vi anbefaler aktivt oksygen i tablett/pulverform eller ferskvannselektrolyse med ECOsmarte hvor begge metoder er miljøvennlige og sikre.
Det å prosjektere samt bygge ett rom for bassenget er en tøff oppgave og man må bare innse at kravene er såpass tøffe at TEK-10 og BVN, våtromsnormen ikke alltid er tilstrekkelig å følge.
 

De "TI BUD" ved bygging av innendørs svømmebasseng:

1. LUFTAVFUKTER SOM SEPARAT KOMPONENT ELLER INTEGRERT I FRISKLUFTSYSTEMET
2. IKKE BRUK KLOR DAGLIG INNENDØRS - BRUK ALTERNATIVE METODER
3. SØRG ALLTID FOR AT ROMTEMPERATUR ER HØYERE ENN BADEVANNSTEMPERATUR
4. BYGG ROMMET I "TROPISK UTFØRELSE" MED SOLIDE MEMBRANER OG RIKTIGE MATERIALER
5. LUFTBESTRYKNING PÅ ALLE VINDUER MED VARM LUFT
6. UNNGÅ KULDEBROER
7. UTVENDIG ISOLERING MED LUFT- OG DAMPTETT FUKTSPERRE PÅ VARM SIDE
8. TO TRINNS TETTING UTVENDIG
9. LUFTTETT, MEN DAMPÅPEN VINDSPERRE PÅ KALD SIDE
10. EGET VENTILASJONSSYSTEM MED VARMEGJENVINNER SOM GIR STORE ENERGIBESPARELSER
 

Opplæring og serviceavtale

Er du ukjent med bruk av basseng så bør du ta med opplæring i tilbudet og kontrakten. Dette vil kunne spare deg for mye ekstraarbeider og utgifter senere. En opplæring tar for seg rensesystemet, fysisk rengjøring, kjemi og dosering, vinterstilling og sommerstart.
Har du dårlig tid, mye ute å farter eller rett og slett ønsker å overlate vedlikeholdet til fagfolk så kan du tegne en serviceavtale med din bassengleverandør.
Prisene vil variere fra noen tusen og oppover avhengig av ønsket avtale.
 

Kjøp og kontrakt

Når leverandør, bassengløsning og utstyr er valgt så bør det lages en ordrebekreftelse eller kontrakt som skal signeres av begge parter.
Kontrakten forplikter begge parter det økonomiske, leveringstid og gjennomføring i tillegg til eventuelle tvister og reklamasjoner.
Kontrakten skal være i henhold til Håndtverkertjenesteloven og Bustadoppføringsloven.
 

Lykke til med ditt valg av leverandør og produkt !
 

Side 2 av 2